ห้องเรียนแผนกอนุบาล

แหล่งการเรียนรู้

โรงเรียน BBS มีอาคารเรียน 3 อาคาร คืออาคารเดย์แคร์ อาคารอนุบาล และ อาคารประถมศึกษา สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่น 4 แห่ง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องสมุด และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 11 ห้อง

ห้องเรียนแผนกอนุบาล

ห้องเรียนแผนกอนุบาล ชั้นเตรียมอนุบาลอยู่ที่อาคารเดย์แคร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อยู่อาคารอนุบาล ชั้น อ.2 + อ.3 อยู่ที่อาคารประถมศึกษา

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีทั้งหมด 10 ห้องเรียน อยู่ชั้น 2 – 4 ของอาคารประถม ศึกษา

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง ปัจจุบันใช้ระบบ Windows 7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 สามารถทำรายงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และเสนอรายงานหน้าชั้น

ห้องดนตรี

ห้องดนตรีประกอบด้วยคีย์บอร์ด และกีตาร์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนคีย์บอร์ด ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนกีตาร์

ห้องสมุด

ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือประมาณ 2,000 เล่ม นักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีชั่วโมง ห้องสมุด 1 ครั้งต่อสัปดาห์

สนามเอนกประสงค์
สนามเทนนิส

สนามเอนกประสงค์ของโรงเรียน ใช้สำหรับเล่นกีฬาต่างๆ เช่นฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เป็นต้น

สระว่ายน้ำ

Swimming lessons are conducted once a week in K2 to G6 classes.

เสนามเด็กเล่นตรียมอนุบาล

 

สนามเด็กเล่นแผนกอนุบาล 1

 

สนามเด็กเล่นแผนกอนุบาล 2

 

สนามเด็กเล่นแผนกอนุบาล 3