ห้องเรียนแผนกอนุบาล

แหล่งการเรียนรู้

โรงเรียน BBS มีอาคารเรียน 3 อาคาร คืออาคารเดย์แคร์ อาคารอนุบาล และ อาคารประถมศึกษา สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่น 4 แห่ง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องสมุด และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 11 ห้อง

ห้องเรียนแผนกอนุบาล

ห้องเรียนแผนกอนุบาล ชั้นเตรียมอนุบาลอยู่ที่อาคารเดย์แคร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อยู่อาคารอนุบาล ชั้น อ.2 + อ.3 อยู่ที่อาคารประถมศึกษา

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีทั้งหมด 10 ห้องเรียน อยู่ชั้น 2 – 4 ของอาคารประถม ศึกษา

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง ปัจจุบันใช้ระบบ Windows นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 สามารถทำรายงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และเสนอรายงานหน้าชั้น

ห้องดนตรี

ห้องดนตรีประกอบด้วยคีย์บอร์ด และกีตาร์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนคีย์บอร์ด ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนกีตาร์

ห้องสมุด

ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือประมาณ 2,000 เล่ม นักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีชั่วโมง ห้องสมุด 1 ครั้งต่อสัปดาห์

สนามเอนกประสงค์
สนามเทนนิส

สนามเอนกประสงค์ของโรงเรียน ใช้สำหรับเล่นกีฬาต่างๆ เช่นฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เป็นต้น

สระว่ายน้ำ

Swimming lessons are conducted once a week in K2 to G6 classes.

เสนามเด็กเล่นตรียมอนุบาล

 

สนามเด็กเล่นแผนกอนุบาล 1

 

สนามเด็กเล่นแผนกอนุบาล 2

 

สนามเด็กเล่นแผนกอนุบาล 3

 


ห้องเรียนแผนกประถม

แหล่งเรียนรู้

BBS Primary Campus has a six-story building, a multi-purpose hall for sporting and recreational activities, modern computer and audiovisual room, a swimming pool, a football field and parking area.

อาคาร 2

The multi-purpose hall is a drop-off and pick-up point between parents and students in the morning and in the afternoon. It also serves as a waiting area for students, parents and guardians, before and after school. There is also a snack shop available in the area.

ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

There are a total of 27 classrooms and 4 staff rooms in the main building. Currently, Grades 1 and 2 have 3 classrooms each, while Grades 3 to 6 have 2 classrooms each. Each classroom is equipped with air conditioning units and modern projector and screen.

ห้องคอมพิวเตอร์

The computer room is equipped with 36 all-in-one desktop computers running on the latest Windows operating system, 2 iMac computers, 2 printers, 3 LED screens, and LAN/Wi-Fi connections. Students have computer lessons once a week.

ห้องศิลปะ

ห้องวิทยาศาสตร์

สระว่ายน้ำ

สนามฟุตบอล

สนามเด็กเล่น

ห้องพยาบาล

โรงอาหาร

ห้องธุรการ