แกเลอรีภาพ

วิดิโอคลิป

วารสาร Hello Kids

วารสาร Hello Kids จัดทำโดยคณาจารย์และนักเรียน BBS ออกภาคเรียนละ 1 ฉบับ ซึ่งจะประมวลกิจกรรมต่างๆ และผลงานของนักเรียน เช่นงานศิลปะ งานเขียนของนักเรียนในแต่ภาคเรียน

Issue #1: Thai Peace and Unity     Issue #2: Children, Promise of Tomorrow     Issue #3: 60 Years For A Great King     Issue #4: Teamwork Works     Issue #5: World Explorer

Issue #6: Nature and Me     Issue #7: Then and Now     Issue #8: Bigger and Wiser     Issue #9: Enchanted Kingdom     Issue #10: Healthy Body, Healthy Mind

Issue #11: Blast to the Past     Issue #12: Invention and Innovation     Issue #13: Cultures of the Continents     Issue #14: Underwater World     Issue #15: Space Adventure

Issue #16: Olympics     Issue #17: Carnival     Issue #18: Animal Kingdom     Issue #19: Wild West     Issue #20: Ancient Civilisations

Issue #21: Fantasy     Issue #22: Going Green     Issue #23: Kids @ Work     Issue #24: Water Adventure     Issue #25: Around the World in 15 Days

Issue #26: Wander in the World of Tales     Issue #27: Seasons of the World     Issue #28: The Wonderful World of Science     Issue #29: Ocean Adventure     Issue #30: Superheroes to the Rescue

Issue #31: The New Normal     Issue #32: Healthy Habits, Healthy Life