รับสมัครบุคลากร

บุคลากรไทย (23 มพฤศจิกายน 2560)

บุคลากรไทย 8 ตำแหน่ง สอนระดับประถมศึกษา

1. อาจารย์สอน คณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
2. อาจารย์สอน วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
3. อาจารย์สอน ภาษาไทย 2 ตำแหน่ง
4. อาจารย์สอน สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เอกวิชาที่สมัคร
2. มีประสบการณ์ในการสอนระดับประถมศึกษา 2 ปีขึ้นไป
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู

สมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โลดใบสมัคร [Download Application Form] แล้วส่งมาที่ info@bbs.ac.th.