เว็บมาสเตอร์์

มิสโจแอน ซาดอล ผู้รับผิดชอบเว็บไซท์ของโรงเรียนมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเว็บไซท์ของโรงเรียน บริษัท และสถาบันต่างๆ หลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญในการจัดการดำเนินการบนเว็บทุกรูปแบบ ตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น ข่าวสารต่างๆ บนเว็บ จนถึงรูปแบบระดับสูง โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลาย เช่น ASP, XHTML, CSS, JavaScript, MS Access Database, Macromedia Dreamweaver and Adobe Photoshop.

เว็บไซท์ของโรงเรียนใช้เทคโนโลยีที่สคริปต์ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side scripting) ซึ่งสามารถรายงานผลการเรียนของนักเรียนออนไลน์ โดยนักเรีนนสามารถเข้าไปดูผลการเรียน และพิมพ์คะแนนและกราฟได้ โดยพิมพ์รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเว็บไซท์ของโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซท์ การออกแบบและเนื้อหา ใช้รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อดูรายงานผลการเรียนออนไลน์และกราฟของนักเรียนแต่ละคนโดยมีระบบป้องกัน

เว็บไซท์ของโรงเรียนอรรถมิตร
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซท์ การออกแบบและเนื้อหา ใช้รหัสชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อดูรายงานผลการเรียนออนไลน์และกราฟของนักเรียนแต่ละคนโดยมีระบบป้องกัน

เว็บไซท์ของพร้อมศิริแมนชั่น
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซท์ การออกแบบและเนื้อหาเว็บไซท์ของ Prom Ratchada Residence and Spa
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซท์ การออกแบบและเนื้อหา

For comments, suggestions and other queries, please send your email to jssadol@bbs.ac.th or info@bbs.ac.th. Thank you!

มิสโจแอน ซาดอล

มิสโจแอน ซาดอล หัวหน้ากองบรรณาธิการและออกแบบนิตยสาร Hello Kids ของโรงเรียน ซึ่งออกปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2548

Issue #1: Thai Peace and Unity     Issue #2: Children, Promise of Tomorrow     Issue #3: 60 Years For A Great King

Issue #4: Teamwork Works     Issue #5: World Explorer     Issue #6: Nature and Me

Issue #7: Then and Now     Issue #8: Bigger and Wiser     Issue #9: Enchanted Kingdom

Issue #10: Healthy Body, Healthy Mind     Issue #11: Blast to the Past     Issue #12: Invention and Innovation

Issue #13: Around the World: Cultures of the Continents     Issue #14: Underwater World     Issue #15: Space Adventure

Issue #16: Olympics     Issue #17: Carnival     Issue #18: Animal Kingdom

Issue #19: Wild West     Issue #20: Ancient Civilisations     Issue #21: Fantasy

Issue #22: Going Green     Issue #23: Kids @ Work     Issue #24: Water Adventure

Issue #25: Around the World in 15 Days     Issue #26: Wander in the World of Tales     Issue #27: Seasons of the World

Issue #28: The Wonderful World of Science     Issue #29: Ocean Adventure     Issue #30: Superheroes to the Rescue

Issue #31: The New Normal