ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาล / การสอบถาม

596 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์: 02 690 3471
โทรสาร: 02 690 3472
Mobile: 081 901 4725

โรงเรียนประถม

589 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์: 02 274 2902
โทรสาร: 02 274 2903
Mobile: 096 502 6675

E-mail: info@bbs.ac.th