ติดต่อโรงเรียน

Kindergarten Campus

596 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์: 02 690 3471
โทรสาร: 02 690 3472
Mobile: 081 901 4725

Primary Campus

589 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์: 02 274 2902
โทรสาร: 02 274 2903
Mobile: 096 502 6675

E-mail: info@bbs.ac.th

                                

แผนที่