ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สองภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พศ. 2545 เป็นโรงเรียนสองภาษาแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเคมบริดจ์ (Cambridge International School) ดำเนินการสอนภาคภาษาอังกฤษ และวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

การแสดงและกิจกรรมของนักเรียน

announce
หลักสูตรอนุบาล

 

announce
หลักสูตรประถมศึกษา

 

announce
หลักสูตรมัธยมศึกษา

 

ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียนที่

 • โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถตรวจดู รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ทางเว็บไซท์ โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ
 • ชื่อผู้ใช้:    
 • รหัสผ่าน:  

ความสำเร็จของนักเรียน

สมัครเรียนระดับชั้นอนุบาล

คุณสมบัติ :

เตรียมอนุบาล อายุ 2 - 3 ปี
อนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 - 4 ปี
อนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 - 5 ปี
อนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 - 6 ปี

วัน / เวลาเรียน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.50 - 14.10 น.

ค่าธรรมเนียมระดับชั้นอนุบาล :

โทร 02 690 3471, 081 901 4725

สมัครเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

คุณสมบัติ :

นักเรียนทั้งชายและหญิง ซึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นต่ำกว่าที่สมัคร 1 ระดับชั้น

วัน / เวลาเรียน :

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.50 - 15.30 น.

ค่าธรรมเนียมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา :

โทร 02 274 2902, 096 502 6675

รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร
 • 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
 • 2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
 • 4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
 • 5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
 • 6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
 • 7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
 • 8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

 • กรุณาสแกนเอกสารสมัครเรียน แล้วส่งมาที่ info@bbs.ac.th

ติดต่อโรงเรียน


 • โรงเรียนอนุบาล / การสอบถาม

  แผนที่
  596 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310                     
  โทรศัพท์: 02 690 3471
  โทรสาร: 02 690 3472
  Mobile: 081 901 4725
  info@bbs.ac.th

 • อาคารเรียนแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  แผนที่
  589 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310                     
  โทรศัพท์: 02 274 2902
  โทรสาร: 02 274 2903
  Mobile: 096 502 6675
  primary@bbs.ac.th

 • Website URL
  www.bbs.ac.th