ชุมชนสัมพันธ์


กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและบ้าน โรงเรียนได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรอย่างต่อเนื่องสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักกีฬา ครูและผู้ปกครอง


สโมสรโรงเรียน

ศิษย์เก่า