ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

คำแนะนำเพิ่มเติมการเรียนเสริมออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
และการเรียนเสริมที่บ้านชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1
11 มกราคม 2564


[PDF Format]

ประกาศแจ้งโปรแกรมสอนเสริมการเรียนออนไลน์ (Google Meet)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียน โรงเรียนจะจัดการสอนเสริมการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3 ระหว่างวันที่ 11 - 28 มกราคม 2564 [PDF Format]

ประกาศแจ้งโปรแกรมเสริมการเรียนที่บ้าน ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1
เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียน เพื่อช่วยให้การเรียนต่อเนื่องและทบทวนความรู้วิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียน โรงเรียนจะจัดโปรแกรมเสริมการเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนได้จากบ้าน สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 29 มกราคม 2564 [PDF Format]

ประกาศแจ้งการสอนออนไลน์ (Google Classroom Online) ชั้นป.1 – ม.1
เริ่มวันที่ 11 มกราคม 2564


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียน โรงเรียนจะจัดการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 29 มกราคม 2564

1. นักเรียนสามารถเข้าห้องเรียน BBS Google Classroom Online ได้ โดย username และ password ได้ระบุไว้ใน เว็บไซต์ของโรงเรียน www.bbs.ac.th หน้า แสดงผลการสอบของนักเรียน ถ้าไม่ทราบ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

2. การเรียนออนไลน์นี้จะเป็นรูปแบบ Live ตามตารางเรียน นักเรียนเข้าห้องเรียนตามตารางเรียนด้านล่างนี้ แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกเข้าห้องเรียนตามตารางเรียน นักเรียนสามารถเรียนจากวิดิโอออนไลน์ได้ในเวลาที่นักเรียนสะดวก

3. การเรียนการสอนจะเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน ต่อเนื่องจากบทเรียนก่อนโรงเรียนปิดเรียน ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ปกครองมารับหนังสือของนักเรียนที่โรงเรียน สำหรับเรียนออนไลน์ ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 7มกราคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับหนังสือ โรงเรียนสามารถจัดส่งไฟล์บทเรียนที่จะเรียนให้ทางอีเมลได้ กรุณาแจ้งแผนกธุรการ

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ และถ้าประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่สาธิตขั้นตอนการเข้าห้องเรียนออนไลน์ ขอเรียนเชิญมาที่โรงเรียน โดยติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน

PDF Format: http://bit.ly/bbsonline_th

แผนกธุรการ: โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675
Email: info@bbs.ac.th
หรือ Line@:https://lin.ee/1qFYogzz8

ประกาศขยายเวลาปิดเรียนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศปิดเรียนระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งปิดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มระหว่างวันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคนี้ในสถานศึกษา โรงเรียนจึงจะปิดเรียนในระหว่างวันที่ดังกล่าว และจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามดูประกาศในเว็บไซต์ของโรงเรียน

แผนกธุรการเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00-15.00น.

การเปิดเรียน มาตรการและการเตรียมตัวBBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียน และห้องเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.thปฏิทินโรงเรียน

1 ธันวาคม 2563 (วันอังคาร)
เปิดภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับ
10-11 ธันวาคม 2563 (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
วันหยุด (วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)
วันหยุดชดเชย (วันคล ้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระเจ ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ)
25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564
วันหยุด (เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่)


October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
ไม่มีตำแหน่งว่าง....