ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศแจ้งวันหยุดเดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร์ฯ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 วันหยุดเนื่องในวันคริสต์มาส และ
ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนเปิดสอนออนไลน์และนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (onsite -อนุบาล 3 ขึ้นไป) ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

แผนกธุรการปิดทำการวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
ประกาศผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564
ทางเว็บไซต์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธีเข้าไปดูผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ ของโรงเรียน www.bbs.ac.th ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของนักเรียน (ที่ใช้สำหรับเข้าไปดูผลสอบ) ถ้าไม่ทราบ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ
2. คลิกที่ลิงค์ ด้านล่างนี้
3. ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 อยู่ด้านขวามือ
Open House – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เทียบเท่ากับ Year 8 หลักสูตร Cambridge International School) ปีการศึกษา 2565

Bangkok Tawiwit Bilingual School, a registered Cambridge International School โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สองภาษา จะจัด Open House เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เทียบเท่ากับ Year 8 ตามหลักสูตร Cambridge International School) ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคาร 2 (แผนกประถมและมัธยมศึกษา) ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น.

ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและ วิธีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในโอกาสนี้ ท่านผู้ปกครองและนักเรียนจะได้พบปะกับผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียน

สำรองที่นั่งได้ที่ : 02 274 2902, 02 690 3471 Mobile 096 502 6675 หรือ Email: info@bbs.ac.th
ประกาศแจ้งวันเปิดเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564
และรับอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1
(ชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 2)


โรงเรียนจะเปิดเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทุกระดับชั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย โรงเรียนคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและทุกๆคนในโรงเรียน จึงจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แล้ว สามารถมารับอุปกรณ์การเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมและมัธยมศึกษา), 02 690 3471, 081 901 4725 (แผนกอนุบาล)
Email: info@bbs.ac.th
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศให้วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมนั้น โรงเรียนจึงจะสอนออนไลน์ของภาคเรียนที่ 1/2564 ถึงวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย

สำหรับกำหนดการเปิดภาคเรียน และวิธีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 นั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณาแนวทางอยู่ เมื่อโรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะประกาศให้ท่านผู้ปกครองทราบทันที

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer vaccine) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer vaccine) สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปีนั้น โรงพยาบาลกรุงเทพได้แจ้งวันฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้นักเรียน BBS ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่สยามพารากอน ชั้น 5

1. ในวันที่ไปฉีดวัคซีน ให้ผู้ปกครองพาไป โดยนำเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (แบบฟอร์มยินยอมของผู้ปกครอง) แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกรอกเรียบร้อยแล้ว และบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนไปด้วย

2. ขอให้นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนไป

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
BBS Hello Kids #33: To the Future, and Beyond!

โรงเรียนได้แนบหนังสือ Hello Kids Magazine Issue No.33 ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนและอาจารย์ของภาคเรียนที่ 1/2564 ท่านผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้ข้อแนะนำหรือติชม กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายังบรรณาธิการที่ info@bbs.ac.th
Open House – Campus Tours สำหรับผู้ปกครองนักเรียน BBS ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และสนใจจะสมัครเรียนหลักสูตร Cambridge Bilingual International Programme ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนจะจัด Open House สำหรับท่านผู้ปกครองนักเรียน BBS ที่ขณะนี้เรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อรับฟังหลักสูตร Cambridge Bilingual International Programme และเยี่ยมชมอาคารเรียนแผนกประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 (ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.)
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 (ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น.)

เนื่องจากภาวะโรคระบาดไวร้สโควิด-19 ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โรงเรียนจึงจะจัดเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

แผนกธุรการ : 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษา) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30-16.00 น.หรือ Email: info@bbs.ac.th
ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

โรงเรียนจะหยุดเรียนออนไลน์ 1 วัน ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลฯ รัชกาลที่ 9
ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer vaccine) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer vaccine) สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปีนั้น

ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉีดวัคซีนก่อน นักเรียน BBS อาจจะได้ฉีดประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2564 นี้

ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับวันเวลาฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนให้นักเรียนของเรา ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีน โรงเรียนขอให้ข้อมูลสำหรับให้นักเรียนที่ผู้ปกครองได้ยินยอมให้ฉีดเตรียมตัวดังต่อไปนี้

1. สถานที่ฉีดวัคซีน สยามพารากอน ชั้น 5
2. ในวันที่ไปฉีดวัคซีน ให้ผู้ปกครองพาไป นำแบบฟอร์มยินยอมของผู้ปกครอง และบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนไปด้วย
3. ขอให้นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนไป

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
วันสุดท้ายของการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564
และการรับอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ #1
(ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3)


การเรียนออนไลน์ของภาคเรียนที่ 1/2564 จะเรียนถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย ส่วนกำหนดการเปิดภาคเรียน และวิธีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 นั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณาแนวทางอยู่ เมื่อโรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะประกาศให้ท่านผู้ปกครองทราบทันที

ในระหว่างที่รอคำสั่งเกี่ยวกับการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 จากกระทรวงศึกษาธิการนี้ โรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ของภาคเรียนที่ 2 ไว้ให้นักเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

ในวันที่มารับอุปกรณ์การเรียน ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองนำหนังสือ และใบงานแบบฝึกหัดของภาคเรียนที่ 1 ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาส่ง เพื่อให้อาจารย์ตรวจ ดังต่อไปนี้

ชั้นเตรียมอนุบาลหนังสือภาษาไทย แรกเริ่มเรียนรู้สู่การเตรียมความพร้อม
ใบงานวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด: Science, Maths and Alphabet
ชั้นอนุบาลปีที่ 1ใบงานวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์,
หนังสือภาษาอังกฤษ: Hello 123 Book 1, Hello ABC Book 1 and Nursery Land Science Starter Book 1
ใบงานวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด: Science, Maths and Alphabet
ชั้นอุบาลปีที่ 2แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (Homework)
หนังสือภาษาอังกฤษ: Kids’ Time Science Book 1 + Science Activity Book 1, Kids’Time Maths Book 1 +Activity Book 1, Kids’ Time English Reader 1 + Activity Book 1
ใบงานวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด : English Conversation, Science, Maths and Phonics
ชั้นอุบาลปีที่ 3แบบฝึกหัดวิชาาภาษาไทย แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (Homework)
หนังสือภาษาอังกฤษ: Kids’ Time Science Book 3 + Science Activity Book 3,Kids’Time Maths Book 3 +Activity Book 3, Kids’ Time English Reader 3 + Activity Book 3
ใบงานวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด (English Conversation, Science, Maths and Phonics)
แบบฝึกหัดวิชาภาษาจีน (Mandarin)


หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 690 3471 หรือ 081 901 4725, Email: info@bbs.ac.th
วันสุดท้ายของการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564
และการรับอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ #1
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2)


การเรียนออนไลน์ของภาคเรียนที่ 1/2564 จะเรียนถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย ส่วนกำหนดการเปิดภาคเรียน และวิธีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 นั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณาแนวทางอยู่ เมื่อโรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจะประกาศให้ท่านผู้ปกครองทราบทันที

ในระหว่างที่รอคำสั่งเกี่ยวกับการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 จากกระทรวงศึกษาธิการนี้ โรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ของภาคเรียนที่ 2 ไว้ให้นักเรียน ท่านผู้ปกครองสามารถมารับได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ

ในวันที่มารับอุปกรณ์การเรียน ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-2 นำแฟ้มแบบประเมินผลการเรียนรู้ 2/2021 ของภาคเรียนที่ 1 (Student’s Online Learning Progress Assessment Portfolio) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาส่งด้วย

หากท่านผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกธุรการ:
โทรศัพท์ 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 , Email: info@bbs.ac.th
ประกาศผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์

นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลการประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

วิธีเข้าไปดูผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ ของโรงเรียน www.bbs.ac.th ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของนักเรียน (ที่ใช้สำหรับเข้าไปดูผลสอบ) ถ้าไม่ทราบ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ
2. คลิกที่ลิงค์ ด้านล่างนี้
3. ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนออนไลน์ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 อยู่ด้านขวามือ
BBS ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามโครงการ “VAAC2 SCHOOL” สำหรับนักเรียนอายุ 10-18 ปี

BBS ได้รับจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามโครงการ “VAAC2 SCHOOL” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ทางราชวิทยาลัยฯจะแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป
ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

โรงเรียนจะหยุดเรียนออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันหยุดราชการพิเศษตามประกาศของคณะรัฐมนตรี
Bangkok Tawiwit Bilingual School, a Cambridge International School
Open House – Campus Tours
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนจะจัด Open House สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 และวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ที่ตึก BBS 2 อาคารเรียนแผนกประถมศึกษา เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังหลักสูตรจากผู้บริหารของโรงเรียน และเยี่ยมชมอาคารเรียน

เนื่องจากภาวะโรคระบาดไวร้สโควิด-19 ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โรงเรียนจึงจะจัดเป็นกลุ่มเล็ก ครั้งละไม่เกิน 10 ครอบครัว เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า

แผนกธุรการ : 02 274 2902 หรือ 096 502 6675 (แผนกประถมศึกษา) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30-16.00 น.หรือ Email: info@bbs.ac.th
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์สองภาษา หลักสูตรเคมบริดจ์
เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565


International Bilingual Programme ระดับปฐมวัย (ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 2)
Cambridge International Programme ตั้งแต่ Year 1-Year 10 (อนุบาลปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาที่ 3)

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]ประกาศลดค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงมีมติช่วยเหลือ โดยจะลดค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2564 ดังต่อไปนี้

ระดับชั้นอนุบาล: ลด 25% จากยอดที่ชำระจริง
ระดับชั้นประถมศีกษาและมัธยมศึกษา: ลด 20% จากยอดที่ชำระจริง

หมายเหตุ:
1. นักเรียนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2564 ไว้เต็ม จึงจะได้รับส่วนลดนี้
2. ส่วนลดนี้ โรงเรียนจะนำไปหักจากค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งจะต้องชำระภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
3. สำหรับนักเรียนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนไว้ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนจะโอนเงินส่วนลดนี้เข้าบัญชีของท่านผู้ปกครอง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ท่านผู้ปกครองจะได้รับบิลค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
ประกาศเพิ่มเติม 2nd TESET- อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)


เนื่องจากการทดลองระบบข้อสอบออนไลน์ครั้งที่ผ่านมา เกิดปัญหาความไม่เสถียรของระบบบางส่วน ทางโครงการ มีแนวทางแก้ไข 2 ข้อดังนี้

1. นักเรียนที่ประสงค์จะสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์
2. นักเรียนที่ไม่ประสงค์จะสอบด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ในครั้งนี้

[Read more]

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 2 ภาษา

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของปัจเจกบุคคล ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลและประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษา ในการเรียนการสอนระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ผู้เรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรักและความเอื้ออาทร ได้เรียนรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษา โดยโรงเรียนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่เหมาะสมตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีทักษะในการสื่อสาร รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใช้หลักสูตร Cambridge International Curriculum

โรงเรียนมีโครงการประยุกต์ใข้หลักสูตร Cambridge International Curriculum ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยจะสอนควบไปกับหลักสูตรของโรงเรียน ในวิชาภาษาไทย เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา

การเตรียมตัวผู้เรียนสำหรับอนาคต

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน สอนแนว STEAM ศึกษา ซึ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการติดต่อถึงกันทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็น ที่สามารถนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าด้านต่างๆ และการสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในอนาคต

รายละเอียดสาหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
BBS ชุมชน

การแข่งขันฟุตบอล BBS Football Saturday Club ที่ยอดเยี่ยม ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เป็นการแข่งขันกระชับมิตรกันระหว่างนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ปกครองที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้างสนาม และมีครูคอยอำนวยความสะดวกให้ในการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างมากมาย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาแต่ยังส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความเป็นชุมชนในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกเป็นประจำในโอกาสต่อๆ ไปรับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลาย ภาคเรียน และห้องเรียน

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.th

October/Summer Camps

Superheroes to the Rescue
BBS October Camp 2019 (Kindergarten)


Photos: Week 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Field Trip
Photos: Closing Programme


BBS Discovery October Camp 2019 (Primary)

Photos: Weeks 1 | Week 2 | Week 3
Photos: Kidzania Field Trip
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           

More Facebook Pages:

BBS Kindergarten


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
บุคลากรไทย 2 ตำแหน่ง สอนระดับประถมศึกษา
(7 สิงหาคม 2564)