ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
(English Programme)

ประกาศข่าวพิเศษ
รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันยื่นใบสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.30 - 13.00 น.
สิ่งที่ต้องนำมาในวันสมัคร 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร และสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อนักเรียน 1 ชุด
4. ใบรับรองนักเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ใบ
5. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก) ระดับอนุบาล
6. ปพ. ๖ : สมุดรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ระดับประถมศึกษา
7. ปพ. ๑ : ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา
8. สำเนาบัตรประชาชน และพาสปอร์ต (ถ้ามี) ของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
[ใบสมัคร]


ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:
              


ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ โทร
Kindergarten: 02-690-3471 or info@bbs.ac.th
Primary: 02-274-2902 or primary@bbs.ac.thปฏิทินโรงเรียน

5 ธันวาคม 2561 (วันพุธ)
วันหยุด (วันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9)
10 ธันวาคม 2561 (วันจันทร)
วันหยุด (วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)
12 - 14 ธันวาคม 2561 (วันพุธ – วันศุกร)
สอบกลางภาคเรียน ป.1 – ป.6
24 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
วันหยุด (เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม)

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบหุ่นยนต์
ขอแสดงความยินดีกับอัคคภาคย์ ”เอ็มเอ็ม” โภคินจงวิวัฒน์ (ป.5/2) ที่ได้ร่วมการแข่งขันออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์หลายรายการ และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบหุ่นยนต์
ขอแสดงความยินดีกับ ธวันทร ”ตั้งมั่น” ตันตลานุกุล (ป.3/3) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ในการแข่งขัน Sumo Battle 2018 ซึ่งจัดโดยสถาบัน ROBOT4KIDS เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ฟอร์จูนทาวน์ .... [อ่านข่าวอัพเดท]
นักเรียน BBS สอบได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดในการสอบวัดพื้นฐานความรู้ (Pre-Test) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหอวัง
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อภิชญา 'พิตต้า' กลับดี ชั้นประถมปืที่ 6/2 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบวัดพื้นฐานความรู้เพื่อเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่สอบเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักร้องเพลงภาษาอังกฤษยอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ ธันธารีย์ “ลินน์” ฮันซอน นักเรียนชั้น ป.5/2 ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทร้องเพลงภาษาอังกฤษ จากการประกวดร้องเพลง รายการ SND Singing Contest 2018 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
BBS School Fair 2018
กิจกรรม BBS School Fair ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมครึ่งวัน ที่โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ฝ่ายประถมศึกษาจัดขึ้นให้นักเรียนทั้งฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถมฯ มาร่วมสนุกและได้ความรู้ไปด้วยกัน ในงานนี้ นักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองได้ร่วมเล่นเกม ทั้งหมด 4 ฐาน .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธนพัฒน์ “ทัยโยะ” ยาโน ชั้นอนุบาล 3/1 ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬาวันเด็ก จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
นักเรียน BBS ได้รับรางวัลนักมายากลเยาวชนระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นิชบา 'นิชา' ศรียาภัย ชั้นป.1/3 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมายากลระดับนานาชาติ จากการแข่งขันประเภท Junior Magic Competition, Thailand International Magic Extravaganza 2017 ซึ่งจัดที่ เดอะพรอมานาด รามอินทรา ระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 ธันวาคม 2560 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แข่งที่โรงเรียนบ้านหนองบอน เขตประเวศ เมื่อวันที่ .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบหุ่นยนต์
ขอแสดงความยินดีกับ วินไธย ”อ๊อตโต้” อนันต์พลาชัย (ป.1/3) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบ “หุ่นยนต์ของฉัน” ในการแข่งขัน Robot Design Contest 2017 รุ่นอายุ 7-9 ปี ซึ่งจัดโดยสถาบัน ROBOT4KIDS เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ฟอร์จูนทาวน์ .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศออกแบบปกและเขียนบทบรรณาธิการ Hello Kids Magazine ฉบับที่ 24.... [อ่านข่าวอัพเดท]
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้รับเหรียญเงิน O-NET ชั้น ป. 6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คัดเลือกโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET).... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ แพทริก กายนิ ป.1/2 ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ว่ายน้ำสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
รตนพร จีระดิษฐ์ (เพรียว) ป.6/2 ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิตบางนาแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559”.... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักเต้นแจ๊ส
ขอแสดงความยินดีกับปกรดา ไชยโรจน์ (แทมมี่) ป.1/1 ที่ได้รับเหรียญและโล่รางวัลจากการแข่งขันเต้นแจ๊สทั้งในประเทศและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศออสเตรเลียและมาเก๊า สาธารณประชาชนจีน แทมมี่ได้รับรางวัลดังนี้ .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
เพ็ญพุทธกาล พรหมอินทร์ (ฟรังก์) ป.1/3 ได้รับ 4 เหรียญและถ้วยรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม รุ่นอายุ 7 ปี หญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำ MUM AND ME FAMILY GAME ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนยุวทูตศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้-โด
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคาราเต้-โด ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคาราเต้-โด Shotocup 2016 ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2559
ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 พรรคหมายเลข 1 เยาวชนรุ่นใหม่ (New Generation) .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักเปียโน
ขอแสดงความยินดีกับ ชิน ชนินทกุล (ป.2/2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเปียโนประเภท Junior Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟ
ขอแสดงความยินดีกับ มนัสนันท์ (นนนี่) อรรจน์สาธิต ป.4/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน พีทีดี – ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ กลุ่ม อี หญิง ณ สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ กรองเด้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 .... [อ่านข่าวอัพเดท]
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร
ขอแสดงความยินดีกับ ปวรา (พราวด์) ลิขสิทธิพงศ์ ป.6/1 ที่เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์กับทีม The Panthers ในการแข่งขัน Asia Cheerleading Invitational Championships 2016, Team Cheer Freestyle Pom Primary School Division ซึ่งแข่ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 .... [อ่านข่าวอัพเดท]

ESL CampsBBS The Wonderful World of Science
October Camp 2018 (Kindergarten)

Photos: Week 1
Photos: Week 2
Photos: Week 3
Photos: Closing Programme
BBS Discovery October Camp 2018 (Primary)
Photos: Week 1
Photos: Week 2
Photos: Week 3
Photos: Mini-STEM Event
Photos: Closing Programme

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในเครือ โรงเรียนอรรถมิตร


           


สมัครงาน

บุคลากรต่างชาติ
บุคลากรไทย
บุคลากรไทย 8 ตำแหน่ง สอนระดับประถมศึกษา
(23 มพฤศจิกายน 2560)